Souza, M., & MARCOTTI, P. (2018). Editorial Revista Acadêmica Augusto Guzzo n. 21. Augusto Guzzo Revista AcadêMica, 1(21), 11-12. doi:10.22287/ag.v1i21.759